Het Bonnefantenmuseum

Het Bonnefantenmuseum in Maastricht is hét toonaangevende kunstmuseum van Limburg. Het door de befaamde Italiaanse architect Aldo Rossi ontworpen gebouw is met zijn markante toren een van de bekendste gebouwen van Maastricht. In het museum wordt een rijke eigen collectie van oude en hedendaagse kunst in telkens wisselende samenstelling tentoongesteld. Daarnaast nodigen tijdelijke tentoonstellingen vaste en nieuwe bezoekers voortdurend uit om het museum te komen ontdekken en te beleven. In Maastricht, maar ook op de satellietlocatie: het Bonnefanten Hedge House in Wijlre. Het museum geniet nationale en internationale bekendheid. Met ruim 100.000 bezoekers per jaar staat het al jaren in de top van Nederlandse kunstmusea.

Het museum wil zich nadrukkelijk op een zelfkritische wijze verhouden tot de in hoog tempo veranderende maatschappelijke werkelijkheid. Internationalisering, samenwerking, digitalisering, profilering, publieksbeleving en verbinding zijn kernbegrippen die daarbij een belangrijke rol spelen. Naast een inhoudelijke visie op de collectie, op de programmering en op educatie, gaat het meer dan ooit ook om het ontwikkelen van strategieën die leiden tot de grootst mogelijke betrokkenheid van een brede schakering van maatschappelijke doelgroepen en communities.

'Backstage' staat het Bonnefanten voor een moderne en professionele organisatie. Het Bonnefantenmuseum heeft een platte organisatiestructuur en een informele cultuur, passend bij een omvang van 40 medewerkers. Een harmonische samenwerking tussen het artistieke deel en het zakelijke deel van de organisatie vinden wij essentieel en komt onder andere tot uitdrukking in een tweehoofdig directieteam bestaande uit een artistiek en een zakelijk directeur.

 

 

Werken in het Bonnefantenmuseum  


Projectleider 


Wij zijn per 1 juni 2017 op zoek naar een Projectleider

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van collectiepresentaties, tijdelijke exposities en special events. Je toetst de haalbaarheid en leidt vervolgens het project op basis van het door jou opgestelde projectplan tot een succesvolle afronding. Daarbij weet je de verschillende expertises binnen en buiten het museum samen te brengen in een overzichtelijke en duidelijke projectstructuur. Je bent budgetverantwoordelijk en coördineert een project strak. Deadlines, zoals de openingen van exposities, zijn immers definitief. Je rapporteert over de voortgang van het project aan het Hoofd Presentaties.

Download hier de vacature voor projectleider.


Tijdelijke Senior Medewerker Communicatie en Marketing


Wij zijn in de periode april tot en met oktober 2017 op zoek naar een (tijdelijk) Senior Medewerker Communicatie en Marketing.

Als Senior Medewerker Communicatie en Marketing organiseer je de communicatie- en marketingtrajecten rondom corporate projecten, tentoonstellingen en de vaste collecties. Met daarin opgenomen de beoogde communicatieboodschap, doelgroepen, budgetbewaking en communicatiemiddelen. Je bent pro-en reactief verantwoordelijk voor persrelaties en contacten met externe leveranciers.  Je ontwikkelt en implementeert onderdelen van het communicatie- en marketingbeleid en adviseert collega's en het Hoofd Communicatie en Marketing vanuit het vakgebied. 

Download hier de vacature voor (tijdelijk) Senior Medewerker Communicatie en Marketing.
 

Stage lopen in het museum? 


Het Bonnefantenmuseum biedt studenten de mogelijkheid praktische werkervaring op te doen in het museum. 

Sollicitaties hiervoor kunnen worden kunnen gericht aan de directie of aan de betreffende afdeling, per e-mail naar Monique Gerets: Gerets@bonnefanten.nl

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?