Raad van Toezicht


Samenstelling Raad van Toezicht van de Stichting Provinciaal Museum Limburg – het Bonnefantenmuseum:

- de heer drs. J.H.H. Mans, voorzitter
- de heer drs. J. van den Belt
- Mw. Prof. Dr. C.J.M. Zijlmans
- de heer ir. N. Gerardu
- de heer A. Nicolaï
   
De Raad van Toezicht volgt de spelregels en aanbevelingen zoals vastgelegd in de 'Code of Ethics van het ICOM' en de 'governancecode cultuur', ten aanzien van het handelen van de leden van de Raad van Toezicht, de directieleden en de stafmedewerkers van musea.

Het Reglement van de Raad van Toezicht is openbaar en kan worden opgevraagd bij de management assistente.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?