Convenanten

Het Bonnefantenmuseum werkt nauw samen met hoger onderwijs instituten in de stad Maastricht.
Met drie kunstfaculteiten van de Zuyd Hogeschool zijn convenanten afgesloten.
- Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht
- Academie voor Bouwkunst Maastricht
- Toneelacademie Maastricht

Studenten van deze faculteiten konden met een geldige collegekaart het museum gedurende het studiejaar gratis bezoeken. Niet alleen stimulering van museumbezoek staat de convenantpartners ten doel maar ook wordt gezocht naar verdergaande samenwerking.

Als u geïnteresseerd bent in een dergelijk samenwerkingsverband, kunt u contact op nemen met de afdeling educatie via +31 (0) 43 329 0115 of thomassen@bonnefanten.nl

Universiteit Maastricht
Universiteit Maastricht
Bonnefantenmuseum werkt samen met het Studenten Service Centre en Studium Generale van de Universiteit Maastricht.
UM Studenten kunnen een z.g. Bonnefanten jaarpas aanschaffen waarmee ze het hele studiejaar het museum gratis kunnen bezoeken. Tevens kunnen zij deelnemen aan de Engelstalige collegereeks die in samenwerking met Studium Generale wordt georganiseerd. 

Exclusief aanbod voor studenten:
UM Jaarpas
Te koop in het Bonnefantenmuseum voor slechts € 4,50 met een studiejaar lang gratis toegang tot het museum.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?