Collectie Neutelings

Deze particuliere verzameling, die vooral in de jaren 1970 en begin 1980 door Willem Neutelings (1916 –1986) is aangelegd, werd in 1996 aan het Bonnefantenmuseum in permanent bruikleen gegeven. 
De meer dan honderd middeleeuwse voorwerpen (1200 - 1500) zijn in diverse collectie-onderdelen onder te verdelen: huisaltaartjes, retabelfragmenten en houten beelden onder meer uit de Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen, Brussel en Mechelen), zandstenen, albasten en marmeren sculpturen en reliëfs, alsmede ivoren en koperen objecten vooral uit Frankrijk, Engeland, Duitsland en het Maasgebied.

Bekijk een selectie van de topstukken uit de Collectie Neutelings


houtsnijwerk

ivoor

albast, marmer en steen

email

koper en brons

Bisschopsstaf, 1240-1250

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?