A Battle for Narrative

30.08.2012 - 02.12.2012Tweemaal per jaar zal het Bonnefanten een tentoonstelling programmeren in het Hedge House, waarin een verbinding tussen de bestaande collectie, nieuwe jonge kunstenaars en andere privéverzamelaars gelegd zal worden. De eerste tentoonstelling in Bonnefanten Hedge House, A Battle for Narrative (naar een werk van Jesse Ash) is samengesteld door Stijn Huijts en Zsa-Zsa Eyck. Voor de tentoonstelling is o.a. geput uit de collectie G+W, de collectie Eyck, de collectie van het Bonnefantenmuseum en uit diverse particuliere collecties.

De vormentaal van het modernisme is altijd een herkenbare dimensie geweest in de collectie van Jo en Marlies Eyck. Rode draden daarbij zijn een fascinatie voor de formele esthetische kwaliteiten en de materialiteit van de werken en een voorliefde voor minimalistische tendenzen en abstractie, met uitstapjes naar de arte povera en de conceptuele kunst. Binnen de white cube van het museum zouden veel van deze werken een louter zelfreflexief karakter hebben, maar in de specifieke context van het landgoed met de tuinen, het kasteel en het Hedgehouse krijgt de modernistische toewijding aan het geconcentreerde, c.q. gereduceerde abstracte beeld een ander referentiekader, waardoor de aandacht zich niet naar binnen keert, maar opent, en verbindingen aangaat met de alledaagse werkelijkheid, met de natuur en de architectuur en op sommige momenten zelfs een zekere speelsheid krijgt.

Deze wonderlijke dynamiek behoort onmiskenbaar tot de genius loci van de plek en heeft tot inspiratie gediend voor de eerste tentoonstelling van het Bonnefanten Hedge House A Battle for Narrative. De werken in deze tentoonstelling vertegenwoordigen de op het eerste gezicht louter in zichzelf gekeerde, abstracte, minimalistische of conceptuele kwaliteiten. Maar bij nadere bestudering wordt duidelijk dat ze stuk voor stuk in relatie staan met de realiteit om ons heen; dat ze het vermogen bezitten om kwaliteiten van hun omgeving te absorberen, bewust of onbewust op hun omgeving te reageren, of onze perceptie van die omgeving te beïnvloeden. Omgekeerd wordt in deze tentoonstelling voelbaar gemaakt hoe de omgeving de perceptie van die kunstwerken kan beïnvloeden.

Met werk van o.a.: Jesse Ash, Jan Dibbets, Ger van Elk, David Jablonowski, Chaim van Luit, Mario Merz, Navid Nuur, Thomas Raat, Joe Scanlan, en Jorinde Voigt. 


Met dank aan Bergmans & Wijnen, Nijswiller
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?