Persbericht 24.10.2013


Klik hier voor het pdf bestand

Bonnefantenmuseum verduurzaamtIn november 2013 start de Provincie Limburg met groot onderhoud aan het Bonnefantenmuseum ter verduurzaming van het gebouw. De werkzaamheden duren tot en met juni 2014. Tijdens de werkzaamheden blijft het museum open voor publiek.


Bundeling
Met de onderhoudswerkzaamheden wordt een aantal zaken gebundeld. Zo worden er nieuwe brandwerende voorzieningen gemaakt die voldoen aan de nieuwste veiligheidsvoorschriften. Verder worden er twee warmtepompen geplaatst ter vervanging van de bestaande koelsystemen in het gebouw. Deze pompen zijn efficiënter en energiezuiniger. Bij de hoofdingang van het museum wordt een tochtsluis gemaakt om energieverlies tegen te gaan. Daarnaast wordt het klimaat en de verlichting op diverse plekken in het museum verbeterd, waardoor ruim 30% extra expositieruimte met museaal klimaat ontstaat. Het Bonnefantenmuseum wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om het entreegebied een facelift te geven.

Overlast beperkt
Door de werkzaamheden te bundelen en gefaseerd uit te voeren wordt de overlast voor de bezoekers zo veel mogelijk beperkt. Zowel het museum als het museumcafé blijven tijdens de werkzaamheden open. De aanvragen voor zaalverhuur in het Bonnefantenmuseum worden naar de situatie beoordeeld. De uitvoerder zal er in samenspraak met het museum alles aan doen om de overlast voor de bezoekers zo veel mogelijk te beperken.

Investeringen provinciale gebouwen
De werkzaamheden maken deel uit van het programma 'Investeringen provinciale gebouwen'. Hiermee heeft het provinciebestuur in opdracht van Provinciale Staten ter stimulering van de economie versnelling aangebracht in de uitvoering van groot onderhoud en klimaat besparende maatregelen van provinciale gebouwen. De geplande werkzaamheden aan het Bonnenfantenmuseum leveren 20 manjaren werk op.


Voor meer informatie over het groot onderhoud kunt u terecht bij het cluster Communicatie en Public Affairs van de Provincie Limburg, (043) 389 73 34.

Voor praktische informatie over een bezoek aan het Bonnefantenmuseum tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij het Bonnefantenmuseum, (043) 3290190.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?