Download het bericht als PDF


Bonnefantenmuseum presenteert nieuw tentoonstellingsprogramma Beating around the bush

Episode #1 starring István Csákány, Camille Henrot en Mark Manders opent 13 februari


Beating around the bush is de titel van het tentoonstellingsprogramma waarmee het Bonnefantenmuseum in 2014 op onderzoekende wijze zijn collectie presenteert. De breedte en de diepte van de verzameling zullen worden verkend, door zowel de vaste waarden als de 'stille reserve' in een dialoog te brengen met (voorstellen voor) nieuwe aankopen. In Episode #1 staan solopresentaties van István Csákány, Camille Henrot en Mark Manders centraal.


Beating around the bush
In vier episodes Beating around the bush verkent het Bonnefantenmuseum de museumcollectie door kunstwerken uit de verzameling in een dialoog te brengen met (voorstellen voor) nieuwe aankopen. Daarnaast zullen interventies in de vorm van kleine solopresentaties functioneren als spiegels waarin de collectie gereflecteerd wordt. Zoals een gesprek soms zakelijk en to the point kan zijn en op andere momenten verloopt langs de onvoorspelbare paden van uitweidingen en omtrekkende bewegingen, zo wil het Bonnefantenmuseum hernieuwd in gesprek raken met de collectie. In vier episodes richt het museum zich dwars door disciplines en kunstgeschiedenissen heen op de vraag hoe kunstenaars de complexe realiteit tegemoet treden en welke artistieke houdingen daarbij worden aangenomen: van dienend meebewegen (participeren), via vluchten in een narcistische droomwereld of een illusoire werkelijkheid, naar stellingname en verzet.

Episode #1 starring István Csákány, Camille Henrot en Mark Manders
Episode #1 exploreert hoe hedendaagse kunstenaars omgaan met universele en tijdloze vragen over de condition humaine, ofwel het menselijk bestaan. Vragen over de oorsprong der dingen, maar ook over de teloorgang of het verdwijnen ervan. Hoe verhoudt de kunst zich tot de zichtbare realiteit, welke andere realiteiten worden verbeeld? Welke persoonlijke mythologieën ontwikkelen kunstenaars in hun werk, welke raakvlakken zijn er met religie en mystiek?

István Csákány

Onlangs verwierf het Bonnefantenmuseum de omvangrijke installatie Ghost Keeping die István Csákány (1978, Sesiszentgyörgy, Roemenië/Budapest) in 2012 voor Documenta 13 in Kassel realiseerde. Het werk bestaat uit een compleet naaiatelier minutieus nagemaakt in hout. In zijn kunstwerken reflecteert Csákány vaak op maatschappelijke transformaties en hun politieke, economische en/of culturele consequenties. Hij onderzoekt in zijn artistieke oeuvre met name verschillende noties van arbeid: gerelateerd aan het ambacht, aan de industrie, maar ook aan het kunstenaarschap. Deze thematiek is ook aanwezig in Les statues meurent aussi, een nieuwe installatie die Csákány speciaal voor zijn tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum heeft gerealiseerd. Ghost Keeping is verworven in 2013 met steun van de BankGiro Loterij.

Mark Manders

De in België woonachtige, Nederlandse beeldhouwer Mark Manders (1968 Volkel – Ronse B) werkt al sinds 1986 aan zijn levenswerk: 'Zelfportret als gebouw'. De kunstenaar achter de veelgeprezen Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië van 2013 ontwerpt gesloten systemen waarin architectuur, mens en dier met elkaar verstrikt zijn. Naast Mind Study 2010-2011 zijn ook Mind Study 1992-2011 en Girl Study (2) te zien. Girl Study (2) is verworven in 2013 met steun van de BankGiro Loterij.

Camille Henrot

Camille Henrot (Frankrijk 1978, Parijs/New York) is bekend om haar video's en animaties waarin ze tekeningen, muziek- en filmarchiefbeelden samenvoegt. De focus ligt op de fascinatie voor het 'anders zijn' bijvoorbeeld qua geografie en seksualiteit. Henrot oogstte met haar video Grosse Fatigue de zilveren leeuw voor de meest veelbelovende jonge kunstenaar tijdens de Biënnale van Venetië 2013. In de video presenteert ze op visueel en auditief hypnotiserende wijze verschillende religieuze en kentheoretische systemen en hun relatie tot ideeën over de schepping van de wereld.
Co-starring in Episode #1: Francis Alÿs, Joan van Barneveld, Jean-Marc Bustamante, Patrick Van Caeckenbergh, Hugo Debaere, Jan Dibbets, Peter Doig, Luciano Fabro, Fons Haagmans, Anselm Kiefer, Piet Killaars, Suchan Kinoshita, Hans Lemmen, Claude Lévêque, Keetje Mans, Rik Meijers, Navid Nuur, Neo Rauch, Aldo Rossi, Ray Smith, Roman Signer, Johan Tahon, Luc Tuymans, Sandra Vásquez de la Horra, Toon Verhoef, Helen Verhoeven, Han van Wetering, Bas de Wit.
Op donderdag 13 februari opent Beating around the bush Episode #1 starring István Csákány, Camille Henrot en Mark Manders, van 18.00 -20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke Heijmans - Pressoffice@bonnefanten.nl of via +31 6 43 329 0109

Beeldmateriaal

lees de voorwaarden voordat u het beeldmateriaal downloadt. Wij stellen het erg op prijs om een bewijsexemplaar van de publicatie te ontvangen!

© Camille Henrot, Grosse Fatigue, videostill, 2013.
© Camille Henrot, Grosse Fatigue, videostill, 2013.
Mark Manders, Mind Study (2010-2011).
© MARK MANDERS, Mind Study 2010-2011 Courtesy Zeno X Gallery Antwerp. Foto David Huguenin
© István Csákány. Foto Miklós Surányi
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?