download hier het bericht als PDF

Bonnefantenmuseum beëindigt samenwerking ECI CultuurfabriekMaastricht, 26 augustus 2013 – De directie van het Bonnefantenmuseum Maastricht heeft de directie van de ECI Cultuurfabriek vandaag laten weten dat zij de samenwerking wenst te beëindigen. Naar aanleiding van de ervaringen in de achterliggende  periode is de directie van het Bonnefantenmuseum tot het inzicht gekomen dat er sprake is van een moeilijk te overbruggen verschil in visie en ambitie met betrekking tot de gewenste invulling en ontwikkeling van de expositiefunctie Bonnefanten Roermond. 

Hoewel het Bonnefantenmuseum consequent trouw wil blijven aan de visie, ambities en uitgangspunten van het oorspronkelijke samenwerkingscontract, heeft de directie van de ECI Cultuurfabriek aangegeven zowel artistiek als zakelijk aan te willen sturen op een drastische koerswijziging. Die koerswijziging wordt door de directie van de ECI Cultuurfabriek momenteel nader uitgewerkt in een ondernemingsplan 2014-2016.

Het Bonnefantenmuseum betreurt het dat een goed initiatief niet de tijd krijgt die het nodig heeft om tot wasdom te komen en zich te ontwikkelen richting de doelstellingen die bij aanvang in goed overleg door beide partijen zijn geformuleerd en die volledig in lijn zijn met de missie, visie en kwaliteitscriteria waar het Bonnefantenmuseum voor staat.

Over Bonnefanten Roermond
De ECI Cultuurfabriek in Roermond is een ontmoetingsplaats voor verschillende kunstdisciplines. Sinds augustus 2012 heeft het Bonnefantenmuseum Maastricht op museaal niveau invulling gegeven aan de expositiefunctie in de ECI Cultuurfabriek onder de naam 'Bonnefanten Roermond'. Het programmeerde tentoonstellingsprojecten die de focus legden op jonge kunst in een verbreed Euregionaal verband (Nederland, België en Duitsland).


NOOT VOOR DE PERS: Wilt u meer weten? Ga naar de perspagina op www.bonnefanten.nl of neem contact op met de persafdeling, Tel. +31 43 329 01 09 / 06 - 27 494 829, - Lieke Heijmans: pressoffice@bonnefanten.nl
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?